صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


نسخه چاپي

مناقصه شمار 28 - 99

اجراي خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد

 

  شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد:

اجراي خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاريخ 02/07/1399لغايت 12/07/1399  جهت شركت در مناقصه فوق از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.لازم به ذكر است كليه مدارك خواسته شده كه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir  ،  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گرديده را تكميل و حداكثر تا تاريخ 22 /07/1399 از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند.(ضمنا لازم است نسخه فيزيكي اسناد ارزيابي و پاكت الف(ضمانتنامه)  نيز به آدرس شركت گاز استان لرستان ارسال گردد).

زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ  28/07/1399  مي باشد.

عنوان و مشخصات كلي پروژه :  اجراي 11600 متر لوله فلزی 4 و6 و8 اینچ و 17904 متر لوله پلی اتیلن110،90،63 و200 ميليمتر شبكه psi60  جهت شبکه توزيع گاز به روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد

1-     مدت پيمان: 360 روز

2-     به اين پيمان در صورت وجود اعتبار و تخصيص لازم پيش پرداخت تعلق ميگيرد.

3-     مبلغ تضمين2.497.300.000 ريال  مي باشد.

4-     مبلغ برآورد حدود 49.944.003.463  ريال مي باشد.

5-     نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار بصورت يكي از تضمين هاي زير:

       الف- ضمانت نامه بانكي          ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

6-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ،

تلفكس : 33200683-066

7-     پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه  5 تاسيسات و تجهيزات يا  نفت و گاز  

8-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

9-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

10- شرايط شركت كننده در فراخوان ،داشتن شخصيت حقوقي، تجربه كافي مرتبط، توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه،توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز،داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي،رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري،داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد  

800x600

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/07/02 - ١٤:٠٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 107

خروج
تصاویر منتخب