صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


نسخه چاپي

مناقصه شمار 27 - 99

مقاوم سازي ايستگاه هاي tbs با الياف trc ناحيه 2 شهرستان خرم آباد

 

  شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامين:

مقاوم سازي ايستگاه هاي tbs با الياف trc ناحيه 2 شهرستان خرم آباد    را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاريخ15/06/1399لغايت 24/06/1399  جهت شركت در مناقصه فوق از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.لازم به ذكر است كليه مدارك خواسته شده كه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir  ،  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گرديده را تكميل و حداكثر تا تاريخ05 /07/1399 از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند.(ضمنا لازم است نسخه فيزيكي اسناد ارزيابي و پاكت الف(ضمانتنامه)  نيز به آدرس شركت گاز استان لرستان ارسال گردد).

زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 08 /07/1399  مي باشد.

عنوان و مشخصات كلي پروژه :  مقاوم سازي ايستگاه هاي tbs با الياف trc ناحيه 2 شهرستان خرم آباد    

1-     مدت پيمان: 180روز

2-     به اين پيمان در صورت وجود اعتبار و تخصيص لازم پيش پرداخت تعلق ميگيرد

3-     مبلغ تضمين560.000.000 ريال  مي باشد.

4-     مبلغ برآورد حدود 11.046.334.383 ريال مي باشد.

5-     نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار بصورت يكي از تضمين هاي زير:

       الف- ضمانت نامه بانكي          ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

6-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ،

تلفكس : 33200683-066

7-     پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه 5 ابنيه يا انجام دادن يك كار مرتبط

8-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

9-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

10- شرايط شركت كننده در فراخوان ،داشتن شخصيت حقوقي، تجربه كافي مرتبط، توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه،توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز،داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي،رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري،داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد  

                                                                                                                          روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

800x600

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/15 - ١٤:٠٣
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 64

خروج
تصاویر منتخب