صفحه اصلی > مشترکین > آیین نامه اجرایی گاز رسانی به واحد های صنعتی و تولیدی 

آیین نامه اجرایی گاز رسانی به واحد های صنعتی و تولیدی


 

این آیین نامه در راستای برنامه گازرسانی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور وفق تصویب نامه شورای محترم اقتصاد ،ابلاغی طی نامه شماره 850320 مورخ 1395/08/26 معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه گردیده و پس از تصویب هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران به عنوان مجتمع شرکت های گاز استانی قابلیت اجرایی دارد.   


 

  دانلود کامل فایل pdf                                                               مدارک و مراحل اشتراک پذیری مشترکین صنعتی

تصاویر منتخب