صفحه اصلی > معرفی شرکت > واحدهای مستقل ستادی 

آدرس ساختمان مرکزی : خرم آباد - میدان 22 بهمن - بلوار مدیریت شماره تماس : 18-33207815-066

آدرس ساختمان شماره 2 : خرم آباد - بلوار 60 متری - نرسیده به هزار دستگاه شماره تماس 13-33207812-066

آدرس ساختمان انبار : خرم آباد - بعد از پل ماسور - جاده روستایی دارایی - روبروی ماشین سازی لرستان - شماره تماس 1-33111530-066

 

آدرس و شماره تماس روئسای ستادی شرکت گاز لرستان
رديف واحد(شرح وظایف) حوزه رئيس تلفن داخلی محل استقرار
1 دفتر مديرعامل رياست سام ماسوری
1302 ساختمان مركزي 
2 حراست رياست حسن حسین زاده
1320 ساختمان مركزي 
3 برنامه ريزي رياست علی علم
1100 ساختمان مركزي 
4 اندازه گيري رياست اصغر کرمیان
1250 ساختمان مركزي 
5 HSE رياست شهیر نجف پور
1180 ساختمان مركزي 
6 قراردادها رياست حسين سپهوند 1150 ساختمان مركزي 
7 بازرسي فني رياست يونس كرمي 2230 ساختمان ستاد 2 
8 روبط عمومي رياست مسلم پارسا
1130 ساختمان مركزي 
9 پژوهش رياست محمدرضا پورشفيع
1170
ساختمان مركزي 
10 امور حقوقي رياست يونس فلاح
2020
ساختمان ستاد 2 
11 حمل و نقل بهره برداري علی خزائی
2220
ساختمان ستاد 2 
12 معاونت بهره برداري بهره برداري علي گيتي فر
1200
ساختمان مركزي 
13 خدمات فروش عمده بهره برداري اصغر صبوري 1230
ساختمان مركزي 
14 رئيس بهره برداري شهرستانها بهره برداري علي ترك زبان 1202 ساختمان مركزي 
15 انبار كالا مالي و پشتيباني کیانوش عزیزی
- ساختمان انبار 
16 فناوري اطلاعات و ارتباطات مالي و پشتيباني مجيد مومني زاده 1020 ساختمان مركزي 
17 امور اداري مالي و پشتيباني مراد يارولي پور 1270 ساختمان مركزي 
18 معاونت مالي و پشتباني مالي و پشتيباني حسين بابايي نژاد 1290 ساختمان مركزي 
19 مالي مالي و پشتيباني حجت اله زند لشني 1340 ساختمان مركزي 
20 معاونت مهندسي و اجرا مهندسي و اجرا سيد محسن انوري 2100 ساختمان ستاد 2 
21 فني و مهندسي مهندسي و اجرا محسن كوگاني 2200 ساختمان ستاد 2 
22 اجراي طرح ها مهندسي و اجرا ملک محمد منصوری
2130 ساختمان ستاد 2 
23 گاز رساني به صنايع مهندسي و اجرا محمد نجفي 2030 ساختمان ستاد 2 

تصاویر منتخب