صفحه اصلی > میز خدمت > دیدار با مدیر عامل 

دیدار با مدیرعامل

  • ملاقات عمومی روزهای دوشنبه هر هفته
  • جلسات به طور مرتب در هفته مقرر برگزار خواهد شد و صرفا در صورت عدم وجود متقاضی یا تداخل با جلساتی که خارج از شرکت بوده و حضور مدیریت در آن الزامی باشد برگزار نخواهد شد، که در صورت عدم حضور اطلاع رسانی لازم توسط دفتر مدیریت صورت خواهد گرفت.
  • متقاضیان بایستی تا یک روز قبل از برگزاری جلسه با دفتر مدیریت هماهنگی نمایند، زیرا ممکن است موضوع بدون نیاز به ملاقات با مدیرعامل از طریق واحدهای دیگر قابلیت حل و فصل داشته باشد
  • شماره تماس دفتر مدیریت جهت انجام هماهنگی حضور در جلسه 33203506-066 می‌باشد.
  • پست الکترونیک مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان : Modir@nigc-lorestan.ir

 

 

تصاویر منتخب