صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


مناقصه شماره 48 - 99
احداث ايستگاه 2500tbs نوع فلت روستاي عدل آباد شهرستان الشتر
 ١٠:١٢ - 1399/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 47 - 99
شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامين: 1-گازرساني به روستاهاي دره رحمانه،چشمه سرده و(دره نورمراد) مله شبانان1،مراد آباد،مزرعه حسن آباد،چنار گل آبان 1و2و3 شهرستان دوره چگني 2-گازرساني به روستاهاي پير شريف،كركر،بردبل،دره حسين از توابع شهرستان بروجرد 3-گازرساني به روستاهاي دره بيداد عليا و سفلي و چم صيدي عليا و سفلي از توابع شهرستان بروجرد
 ١٠:١٠ - 1399/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 46 - 99
شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامين: ساخت ايستگاه هاي TBS نوع فلت و كابينتي روستاهاي محور بيشه(سه راه چشمه پريان،بازآباد و پرتپيل ) شهرستان خرم آباد را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد
 ١١:٠١ - 1399/09/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 45 - 99
گازرساني به روستاهاي گل گل عليا و باغ گل گل شهرستان پلدختر را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد
 ١٠:٥٨ - 1399/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 44 - 99
شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامين: احداث ايستگاه 2500tbs نوع فلت روستاي عدل آباد شهرستان الشتر را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد
 ١٠:٥٤ - 1399/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب