صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیأت مدیره 

 

 

مجید چگنی

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

 

غلامرضا مشایخی

سید محمدحسین حسینی

محمدرضا صدیقی

مدیر گازرسانی و عضو علی البدل مدیر مالی و عضو اصلی مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی
 

 

ولی اله دینی

 

حمیدرضا حق بین جهرمی

مدیر توسعه منابع انسانی و عضو علی البدل


مدیر امور بین الملل و عضو اصلی

الهام ملکی

دبیر هیأت مدیره