صفحه اصلی > تماس با ما  > آدرس و تلفن مناطق/ادارات 

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان : (جناب آقای مهندس کرم گودرزی)

آدرس اداره مرکزی : خرم آباد ، میدان 22 بهمن ، بلوار مدیریت 

تلفن 18-33207815-066 فکس:  33200684- 066 صندوق پستی :473 - 71455          پست الکترونیک مدیر عامل : Modir@nigc-lorestan.ir

کدپستی: 83738-68177  صندوق پستی: 438-68135 کداقتصادی: 411163674393    پست الکترونیک روابط عمومی : Info@nigc-lorestan.ir

 

 

 

تصاویر منتخب