صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و معرفی شرکت 

تا قبل از سال 1379 كه شركت گاز لرستان فعاليت عملياتي خود را آغاز نمود ،گازرساني در سطح استان بر عهده منطقه 7 قرار داشت و تا سال 1379 تنها  2 شهر اليگودرز و بروجرد از نعمت گاز بهره مند شده بودند.

شركت گاز استان لرستان در تاريخ 28 آذر سال 1377 بصورت شركت سهامي خاص تأسيس و به شماره 146420 در اداره ثبت شركت ها ومالكيت صنتي تهران به ثبت رسيد و فعاليت مستقل خود را از ابتداي 1379 در سطح استان آغاز نمود. نواحي گازرساني به 20 ناحيه تقسيم بندي شده است. شركت گاز استان لرستان همواره اسناد بالادستي را در جهت تدوين اهداف و برنامه هاي كلان خود مد نظر قرار مي دهد. 

تصاویر منتخب