صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


نسخه چاپي

مناقصه شمار 50 - 98

خريد ليفتراك دوگانه سوز بنزيني گازي 3 تني

800x600

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد خريد ليفتراك دوگانه سوز بنزيني گازي 3 تني     را از  طريق انتشار آگهي (دو نوبت)  ) تامين كنندگان و سازندگان  واجد صلاحيت  را جهت تهيه فهرست كوتاه انتخاب نمايد. لذا از كليه تامين كنندگان و سازندگان   واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين ارزيابي كيفي  دارند ، دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  13/11/98  لغايت24/11/98 به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت 14 مورخ 04/12/98  به دفتر رئيس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.

ضمناً زمان بازگشائي پيشنهادات  متعاقبا اعلام خواهد شد .

1-           عنوان و مشخصات كلي پروژه : خريد ليفتراك دوگانه سوز بنزيني گازي 3 تني    

2-     مدت پيمان :2 ماه  تقويمي

3-     مبلغ برآورد هزينه كار 3.599.776.000ريال

4-     نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل: 180.000.000ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير

الف- ضمانت نامه بانكي

ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

5-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مدديريت- شركت گاز استان لرستان- دبیرخانه  ، تلفكس : 3200683-0661

6-     پايه و رشته مورد نياز : دارا بودن رتبه و گواهي صلاحيت مرتبط و معتبر

7-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

8-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

9-     شرايط شركت كننده در فراخوان :

·         داشتن شخصيت حقوقي

·         تجربه كافي مرتبط

·         توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه

·         توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز

·         داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي

·         رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري

·         داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي

·         بازگشايي پاكات مالي (ج) منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

10- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد كالاها

11- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/11/12 - ١٥:٠١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 147

خروج
تصاویر منتخب