صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شمار 02 - 99

تامين خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و... نواحي

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

  شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامين  خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و... نواحي:

1- دورود ،چالانچولان و روستاهاي تابعه            2- كوهدشت،درب گنبد،كوهناني،گراب و روستاهاي تابعه

3- الشتر، فيروز آباد و روستاهاي تابعه               4- رومشكان و روستاهاي تابعه

5- ازنا ،مومن آباد و روستاهاي تابعه                  6-  اليگودرز و شهرهاي چمن سلطان،شاپور آباد و روستاهاي تابعه

7- اداره گاز منطقه دو شهرستان خرم آباد ،سپيددشت و روستاهاي تابعه

 را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاريخ 19/01/1399لغايت30/01/1399جهت شركت در مناقصه فوق از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.لازم به ذكر است كليه مناقصه گران مي بايست كليه مدارك خواسته شده كه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir  ،  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گرديده را تكميل و حداكثر تا تاريخ 09/02/1399  از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند.(ضمنا لازم است نسخه فيزيكي اسناد ارزيابي و پاكت الف(ضمانتنامه)  نيز ارسال گردد).زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 13/02/1399 مي باشد.

1-      عنوان و مشخصات كلي پروژه :  

رديف

عنوان پروژه

مدت پيمان

مبلغ برآورد كار حدود

حداقل مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

1

خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و... نواحي دورود ،چالانچولان و روستاهاي تابعه

365 روز

56.211.218.309

3.000.000.000

2

خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و...  كوهدشت،درب گنبد،كوهناني،گراب و روستاهاي تابعه

365 روز

41.009.785.210

2.300.000.000

3

خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و... نواحي الشتر، فيروز آباد و روستاهاي تابعه

365 روز

39.711.770.452

2.300.000.000

4

خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و...  ناحيه رومشكان و روستاهاي تابعه

365 روز

23.145.685.725

1.500.000.000

5

خدمات  نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و...  نواحي ازنا ،مومن آباد و روستاهاي تابعه

365 روز

37.755.531.531

2.100.000.000

6

خدمات  نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و...  نواحي اليگودرز و شهرهاي چمن سلطان،شاپور آباد و روستاهاي تابعه

365 روز

45.254.081.107

2.500.000.000

7

خدمات  نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و...  اداره گاز منطقه دو شهرستان خرم آباد ،سپيددشت و روستاهاي تابعه

365 روز

74.384.386.065

4.000.000.000

2-      به اين پروژه پيش پرداخت تعلق ميگيرد.

3-      نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار بصورت يكي از تضمين هاي زير:

       الف- ضمانت نامه بانكي          ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

4-      محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ،

تلفكس : 33200683-066

5-      پايه و رشته مورد نياز : گواهينامه صلاحيت اداره كار و امور اجتماعي و گواهي ايمني اداره كار

6-      محل تامين اعتبار : منابع داخلي

7-      مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

8-       شرايط شركت كننده در فراخوان : داشتن شخصيت حقوقي، تجربه كافي مرتبط، توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه،توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز،داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي،رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري،داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد و صورتهای مالی حسابرسی شده و در ضمن بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

                                  روابط عمومي شركت گاز استان لرستان                                                       

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/01/19 - ١٠:٥٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1693

خروج
تصاویر منتخب

access deny