صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شمار 01 - 99

تامين خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و... نواحي

800x600

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامين:

1- خدمات پشتيباني نواحي بروجرد و اشترينان وروستاهاي تابعه

2- خدمات پشتيباني منطقه يك شهرستان خرم آباد ، زاغه و بيرانشهر وروستاهاي تابعه

3-خدمات پشتيباني نواحي دوره چگني ، ويسيان و روستاهاي تابعه

4- خدمات پشتيباني نواحي پلدختر و معمولان

5- خدمات پشتيباني  نواحي نورآباد ، هفت چشمه ، بخش خاوه و روستاهاي تابعه

6-خدمات عمومي ستاد و انبار كالا

 را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاريخ18 /01/1399 لغايت28/01/1399 جهت شركت در مناقصه فوق از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.لازم به ذكر است كليه مدارك خواسته شده كه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir  ،  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گرديده را تكميل و حداكثر تا تاريخ  07/02/1399از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند.(ضمنا لازم است نسخه فيزيكي اسناد ارزيابي و پاكت الف(ضمانتنامه)  نيز به آدرس شركت گاز استان لرستان ارسال گردد).

زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 10/02/1399 مي باشد.

1-     عنوان و مشخصات كلي پروژه :  

رديف

عنوان پروژه

مدت پيمان

مبلغ برآورد كار حدود

حداقل مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

1

خدمات پشتيباني نواحي بروجرد و اشترينان وروستاهاي تابعه

365 روز

78.320.257.838

4.000.000.000

2

خدمات پشتيباني منطقه يك شهرستان خرم آباد ، زاغه و بيرانشهر وروستاهاي تابعه

365 روز

83,295,252,989

4.200.000.000

3

خدمات پشتيباني نواحي دوره چگني ،ويسيان و روستاهاي تابعه

365 روز

22.151.052.369

1.500.000.000

4

خدمات پشتيباني نواحي پلدختر و معمولان

365روز

47.209.724.912

2.400.000.000

5

خدمات پشتيباني  نواحي نورآباد،هفت چشمه،بخش خاوه و روستاهاي تابعه

365 روز

41.647.626.449

2.200.000.000

6

خدمات عمومي ستاد و انبار كالا

365 روز

52.047.320.601

2.700.000.000

2-     به اين پروژه ها بجز رديف 6 پيش پرداخت تعلق ميگيرد .

3-     نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار بصورت يكي از تضمين هاي زير:

       الف- ضمانت نامه بانكي          ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

4-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ،

تلفكس : 33200683-066

5-     پايه و رشته مورد نياز : گواهينامه صلاحيت اداره كار و امور اجتماعي و گواهي ايمني اداره كار

6-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

7-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

8-     شرايط شركت كننده در فراخوان ،داشتن شخصيت حقوقي، تجربه كافي مرتبط، توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه،توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز،داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي،رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري،داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

9-     داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد  

                                                                                                                          روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/01/19 - ١٠:٥١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1405

خروج




تصاویر منتخب

access deny