شعار سال 96-1
 
  
پنجشنبه 27 مهر 1396   01:33:39
جستجو در مناقصه ها و مزايده‌ها
لیست آگهی
جستجو کلمه
کد آگهی
بین المللی
تاریخ
از تا
منتشر کننده
موضوع آگهی ها
نوع آگهی
وضعیت آگهی

445 رکورد
# TiIdnکد آگهیعنوانمنتشر کنندهنوع آگهیمهلت دریافت اسناد
1[نمایش]
0
تجدید فراخوان مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/08/08
2[نمایش]
0
فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای ( سخت افزار و نرم افزار ) ساختمان های ستادی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/08/07
3[نمایش]
0
فراخوان مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/07/16
4[نمایش]
0
فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/06/28
5[نمایش]
0
فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/06/28
6[نمایش]
0
فراخوان مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/06/09
7[نمایش]
0
فراخوان عمومی مناقصه درخواست اطلاعات از شرکت های فعال در حوزه GIS و SDI
شرکت ملی گاز ایران
شناسایی منابع
1396/05/18
8[نمایش]
0
فراخوان مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/05/12
9[نمایش]
0
فراخوان عمومی ( نوبت اول ) پشتیبانی، نگهداشت سامانه مشترکین و سرویس دهی، نگهداشت و پشتیبانی مراکز داده مربوطه
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/05/04
10[نمایش]
0
تجدید فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/04/07
11[نمایش]
0
تجدید فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/04/07
12[نمایش]
0
تجدید فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/04/07
13[نمایش]
0
تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی و توسعه مدیران
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/04/07
14[نمایش]
0
فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/03/14
15[نمایش]
0
فراخوان مناقصه کانون ارزیابی و توسعه مدیران
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/03/14
16[نمایش]
0
فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/03/14
17[نمایش]
0
فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1396/03/11
18[نمایش]
0
تامین /نصب وپشتیبانی سیستم شوت نجات افراد(Escape Chute)
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه کالا و تجهیزات
1395/10/29
19[نمایش]
0
فراخوان تامین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1395/10/19
20[نمایش]
0
تدوین دانش فنی طراحی و ساخت دو نمونه پایلوتی مبدل PFHE و جعبه تبرید(Cold Box) و یک نمونه پایلوت فرایندی منعطف
شرکت ملی گاز ایران
مناقصه پیمان
1395/08/03
12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما